Home

Neziskové organizace pro zrakově postižené

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 462, fax: 221 462 461, web: www.sons.cz. Kontakty na oblastní pracoviště naleznete na webových stránkách. SPC pro zrakově postižené: Společná webová stránka pro všechna SPC v ČR: www.apspc.cz Posláním naší organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Naše priority jsou Zájemci o problematiku lidí se zrakovým postižením mají usnadněnou situaci, protože většinu nejdůležitějších informací v češtině najdou na dvou místech. Jsou jimi server Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a informační systém Braillnet, který tato organizace provozuje. Nicméně zajímavé informace se vyskytují občas i na dalších místech Český svaz zrakově postižených sportovců. Český svaz zrakově postižených sportovců vznikl spojením sportovních klubů a oddílů pro zrakově postižené. Provozuje sport od rekreační až po vrcholovou úroveň. Pořádají celorepublikové, ale i zahraniční sportovní akce Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj. SNN v ČR sdružuje ve svých 76 pobočných spolcích cca 4 500 členů

Informace pro neziskové organizace o regionálním rozvoji na národní úrovni i v jednotlivých krajích. nabízejícího pomoc při řešení problematiky zaměstnatelnosti nevidomých a jinak zrakově postižených občanů v ČR. rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti, výuka a poskytování první pomoci. Člověk v. Organizace nevidomých z.s. Vítejte na našich stránkách. ZVUKOVÁ STŘELBA ( simulovaná zvuková střelba pro nevidomé a těžce zrakově postižené ). 1) Leden 2019 až Prosinec 2019 - pravidelné tréninky 1x týdně ZVUKOVÁ STŘELBA ve středisku Praha Na Firmy.cz najdete 908 firem v kategorii Organizace pro zdravotně postižené. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Život dětem, o.p.s., META Plzeň, s.r.o., Domeček - středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské,. Na Firmy.cz najdete 46 firem v kategorii Organizace pro zdravotně postižené v Brně. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Archa Community, o.s., DEBRA ČR, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Jihomoravského kraje, o.s.,. NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením (OSN, 1993)Obecná profilace organizací Mezinárodní organizace pro práva duševně postižených nadace pro děti postižené DMO Nadace Šťastné dítě Nadace Divoké husy (podpora NNO) Nadace Civili

Mezi nejdůležitější školská poradenská zařízení pro zrakově postižené žáky patří speciálněpedago-gická centra (dále jen SPC), která mají pomoci v oblast i vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Tato školská poradenská zařízení jsou zřizována při mateřských a základních školách pro zrakově Hned tři neziskové organizace získají nové automobily pro své klienty, díky spolupráci Konta Bariéry a Globusu. Nové vozy pro přepravu zrakově postižených a duševně nemocných budou sloužit organizacím Blind Sport Club Praha, Fokus - Písek a Domovu se zvláštním režimem Bílsko. Vozy značky Ford budou zástupcům zmíněných organizací předány v první polovině. Podpůrný on-line program pro zvládání nejistoty na pracovním trhu. 21.10. - 9. 12. 2020 Každou středu od 13:00 do 15:00 přes ZOOM. PŘIHLÁŠKA. Více. Podpůrný program P(R)OTKÁVÁNÍ. Pomůcky pro sluchově postižené; Pomůcky pro zrakově postižené Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt se zaměří na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů. VÝBOR DOBRÉ VŮL Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské náměstí 14, www.kjd.cz Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1, www.sluchpostcb.cz Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, www.val-mez.c

Seznam Organizací Důležitých Při Vzdělávání Žáka Se

pro nevidomé a slabozraké . 23 039. tolik titulů (15 489 knih a 7550 časopisů) zpracovala pro zrakově postižené během prvních 20 let své existence (1993 - 2013) ZORA. časopis pro zrakově postižené . 1917. od tohoto roku nepřetržitě do současnosti Zora vychází . BLIND FRIENDLY WEB. internetové stránky pro uživatele se. EDA je tu pro vás i v době koronavirové. Nikoho nenecháme bez pomoci. Linka EDA je zdarma dostupná pro všechny, koho se dotýká téma ohrožení zdraví. Poradkyně rané péče stále jezdí do rodin, až nebudou moci, budou s rodinami ve spojení online - zajišťování kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené - zajišťování rekondičních pobytů se zaměřením na prostorovou orientaci a sebeobsluhu zrakově postižených - 2x do roka pořádání celookresní schůze - zájmová a sportovní činnost pro zrakově postižené, klubová činnos

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Pozvánka: PDF Odkaz na stránky školy: ZDE Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Pozvánka: PDF Prezentace: PDF Odkaz na stránky školy: ZD je obecně prospěšná společnost poskytující celé spektrum sociálních služeb pro zrakově postižené především v Jihomoravském kraji. Založila ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v roce 2000. V roce 2006 společnost vytvořila v Jihomoravském kraji síť regionálních pracovišť

Roger a Margaret Wilson-Hindsovi z neziskové organizace Screenreader.net nebyli spokojeni s nabídkou aplikací pro zrakově postižené uživatele iPhonů. Proto se pustili do vývoje vlastního softwaru pro telefony s operačním systémem Android (ve verzích 2.1 a vyšších), který by měl ve srovnání s již dostupnými aplikacemi. Pro neziskovou organizaci zabývající se službami pro zrakově postižené. hledáme 1 pracovníka na pozici. Sociální pracovník/ pracovnice. Kdo jsme: Jsme nestátní nezisková organizace, která se už 17 let snaží pomáhat lidem s těžkým zrakovým handicapem žít svůj život s co největší samostatností. Náplň práce Organizace pro zrakově postižené - Jihomoravský kraj SONS ČR, z. s. - celostátní organizace sdružující nevidomé a slabozraké TyfloCentrum - rozcestník samostatných obecně prospěšných společnosti s krajskou působnost Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace, která není zřizovaná státem a na státu je nezávislá (anglický termín Non-Governmental Organization vyjadřuje, že organizace není zřízena ani lokální či regionální veřejnou správou - local government), která. Je pro neziskové organizace jednodenní pomoc firemních dobrovolníků skutečným přínosem, nebo je to jen gesto? Přečtěte si rozhovor s Martou Dzúrovou z Domova pro zrakově postižené Palata, který se..

SONS ČR - O ná

 1. Organizace výuky předmětu Tělesná výchova na 2. stupni ZŠ, s účinností od 18.11. 2020. Základní škola pro zrakově postižené & Vitalex Computers - Tvorba školních webů . (Tato adresa slouží pouze pro řešení technických,.
 2. - přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí; - pořízení kompenzačních pomůcek, na které není možné čerpat příspěvek ze státního rozpočtu (např. pro školy a školská zařízení, neziskové organizace). 4. Základní pravidla Hlavního grantového řízení 1
 3. Nadace Neziskovky.cz Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná e-mail: nadace@neziskovky.cznadace@neziskovky.c
 4. 3 ORGANIZACE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ DĚTI A ŽÁKY 25 4.4 Uební pomůcky pro zrakov postižené žáky 43 4.4.1 Školní pomůcky pro žáky nevidomé a slabozraké 44 Osoby zrakově postižené jsou velmi rozmanitou skupinou, která poutala pozornost ji
 5. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené uživatele projektu Blind Friendly Web. Tento web již není od 19.9.2002 aktualizován, nové stránky naší organizace najdete na www.sons.cz

Zrakové postižení Helpne

Organizace pro mentálně postižené. Díky tomuto modulu příspěvkové organizace jednoduše vytvoří XML výkazy, které odesílají do systému CSÚIS, nebo na krajský úřad. Výkazy exportují buď bez obálky, nebo s obálkou MF ČR - záleží, jak potřebují Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s. McKenzie Institute Czech Republic, z.s. MEDICA Třinec, z.ú

V Praze bylo v r. 1888 rozhodnuto o založení zařízení pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum - dnes nazvaného Palata - Domov pro zrakově postižené. Přes všechny společenské a historické změny a překážky během dlouhých desetiletí plní Palata své poslání dodnes. Budova Palaty, postavená v zámeckém stylu, stojí uprostřed rozsáhlého parku na pražském. Navigační centrum pro zrakově postižené: archiv.sons.cz/zora/mp3/ přístup pro předplatitele ZORA - Internetového kompletu v MP3: konference.braillnet.cz: seznam veřejných e-mailových konferencí pro zrakově postižené provozovaných na serveru BraillNet: mail.braillnet.c

Jaké organizace se zabývají péčí o zrakově postižené

Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené Soubor ke stažení: JKucplanzrak2004novelasrpen.doc (typ: ms-word, velikost: 87552B) Čtvrtek, 26. srpen 2004 / Publikoval: Administrato Organizace byla založena už v roce 2002 a může tak nabídnout klientům bohaté více než 10-leté zkušenosti se službami pro nevidomé a těžce zrakově postižené. Hlavním posláním naší organizace je pomáhat nevidomým a těžce zrakově postiženým a učit lidi s tímto handicapem žít, pracovat a i psychicky se vyrovnat s. Je pro neziskové organizace pěstounská péče byznys? Expertní skupina pro děti v náhradní péči odeslala ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové výzvu ke koncepčnímu řešení situace dětí, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách, a k přijetí účinných opatření směřujících k navrácení rovnováhy do systému péče o ohrožené děti v České. Blog POSLEPU byl na konferenci Online marketing pro neziskovky vyhlášen nejlepším blogem neziskové organizace za rok 2009, v soutěži Cena Vládního výboru pro pro zdravotně postižené občany pak získal třetí cenu v kategorii děl uveřejněných na internetu za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního.

Užitečné odkazy. Hlavní organizace zdravotně postižených a některé státní instituce. Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. (Praha) >>> http://www. Organizace pro zrakově postižené praha Střední škola pro zrakově postižené, Maltézské náměstí, 476/14, Praha . Malá Strana, Praha 1, Praha, 11800. Přidat organizaci ; Základní škola waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 - Jinonice ; Отмена. Месяц бесплатно. 20. hry zrakově postižené mládeže - praha SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa O tom, co se mezi zrakově postiženými u nás i v zahraničí děje, o nových pomůckách či nových zákonech týkajících se zdravotně postižených informuje pravidelně časopis Zora. Kromě Zory vydává Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých i další periodika zaměřená na určité zájmové skupiny - časopis Azor pro držitele vodicích psů, Ema pro ženy,.. Neziskové a příspěvkové organizace; Nadace; Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené (Hostivice) Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené (Hostivice) Úkolem je pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým. Upravit údaje. Je toto moje firma? Ano Ne. tel

Posláním sdružení je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí. Bylo založeno v roce 1994. Zaměřuje se na děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Má dva základní programy své činnosti - Podporované zaměstnávání a Škola pro všechny Podrobnosti o firmě Základní organizace Základní škola pro zrakově postižené - IČO 04592344 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registr Vzniká nový pracovní speciální obor - Instruktor výuky obsluhy PC pro zrakově postižené, kromě připojování uživatelů - jednotlivců z řad těžce zdravotně postižených vytváříme www stránky pro neziskové organizace zdravotně postižených Speciální základní škola pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči s internátem, školní jídelnou a družinou. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené Radlická 115 158 00 Praha 5. KONTAKTY. Kancelář Leona Dejmková Podatelna: goa@goapraha.cz ID datové stránky: zrbys8s tel.: +420 235 521 214 e-mail: dejmkova@goapraha.cz Ředitelka školy Mgr. Klára Eliášková, Ph.D. tel.: +420 235 521 21

Organizace sluchově postižených Helpne

Upozorňujeme na změnu našeho účtu: 703 777 377 / 2010. Sbírkový účet 703 703 703 6 / 2010 zůstává v platnosti Součástí ZŠ a MŠ pro zrakově postižené je moderně vybavený internát. Tým vychovatelek zajišťuje odbornou péči a denní program, organizuje kulturní a sportovní vyžití ubytovaných dětí i každodenní školní přípravu. Ložnice v internátě jsou dvou až čtyřlůžkové, vkusně a účelně vybavené. V klubovnách, využívaných pro odpočinek a zájmovou činnost. Program Google pro neziskové organizace sdružuje nástroje Googlu pro neziskovky pod jednu střechu. Členové programu budou mít přístup k prémiovým službám Googlu zcela zdarma. Součástí programu jsou: Google Apps pro neziskové organizace: Bezplatná verze profesionální sady firemních online nástrojů Google Apps, která zahrnuje Gmail, Kalendář Google a Disk Google pro.

Anotace: Cílem této práce je úvod a objasnění problematiky táborů pro zrakově postižené z hlediska přípravy, organizace a průběhu, s důrazem na to najít hlavní zásady pro vedoucí týkající se bezpečnosti všech účastníků v průběhu tábora, dále navržení možných postupů při tvorbě a realizaci her, zábavy a celkové náplně tábora email: goa@goapraha.cz tel.: +420 235 521 214 ID datové stránky: zrbys8 Fungování Tyfloservisu od 11. 5. 2020 Od 11. 5. 2020. Od pondělí 11. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s. znovu postupně terénní služby v přímém kontaktu s klienty, v jejich přirozeném prostředí, v místě bydliště klienta, na dohodnutých trasách, ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích, vždy mimo prostory střediska

Digitální knihovna pro zrakově postižené - DKZP Podpora zrakově postižených hudebníků Seifertova 982/25; 13000 Žižkov (Praha 3) Sbírky organizace. Centrum pomoci Mathilda Cílem projektu je pomoci nevidomým lidem integrovat se do společnosti. K tomu slouží zejména projekt Šťastný vodicí pes a projekt podpory. odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany, (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002 jako zastřešující organizace, která sdružuje spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné celostátní členství v NRZP ČR je to, aby spolek tvořilo více než. Ze seznamu pomůcek pro zrakově postižené platného do roku 2011 vypadávají pomůcky, které již nejsou na trhu nebo jejich zařazení již není opodstatněné (kancelářský psací stroj, adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé, jehličková jednobarevná tiskárna, zařízení pro přenos digitálních dat) V prvním patře bude možno zhlédnout pomůcky pro zrakově postižené s ukázkami výchovy a přípravy vodících psů a ve druhém patře pomůcky pro sluchově postižené. Řadu pomůcek si mohou návštěvníci sami vyzkoušet. Výstavu doprovodí odborné přednášky. Akce je určena široké laické i odborné veřejnosti

NAVRCHOLU.cz: Neziskové organizace

Návštěva z TyfloCentra Jihlava | Gymnázium Chotěboř

soutěž pro zdravotně postižené | Deník neziskovky. Společnost Google rozšířila program pro neziskové organizace v České republice. Největší novinkou je to, že neziskové organizace mají možnost využívat aplikace Googlu zcela zdarma. K Vyhledávači Google a pokročilých nástrojů YouTube, které už byly b zabývající se poradenstvím napříč resorty, neziskové organizace, organizace poskytující internetové poradenství, vysokoškolské poradny atp. Souvislá praxe 5 2 TS so ZŠ pro zrakově postižené, ZŠ pro tělesně postižené, logopedické třídy při ZŠ) Souvislá praxe na speciálních školách 2 3 TS dtto 5

Adresář Firem, Ostatní neziskové organizace , firmy, obchody, služby, e-shopy, firmy, prodejci, výrobci, maloobchod, velkoobcho 18. ročník sportovních soutěží (atletika, plavání, goalball, showdown) pro zrakově postižené žáky ze speciálních škol a integrace z celé ČR. Akce po záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeňka Švece Zkušený a odborný personál školy. již 25 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti Zrakově handicapovaní. Speciální fond a služby pro zrakově znevýhodněné jsou dostupné v oddělení speciálních fondů (levé křídlo Nové radnice) každý všední den od 9.00 do 18.00.. Kontakt: Mgr. Monika Oravová, tel.: 596 138 270, e-mail: oravova@svkos.c. z Registrace do knihovny i všechny služby jsou zcela zdarma, je však nutno předložit průkaz ZTP/ZTP-P, potvrzení. 14.09.2020 - Bílá pastelka pomáhá nevidomým. Kupte si ve dnech 12. až 14. října 2020 bílou pastelku a pomůžete nevidomým a slabozrakým. Koupí pastelky za 30 korun podpoříte služby pro zrakově postižené, které v Olomouci poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a její zakladatel zapsaný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Spolky a organizace . Přehled spolků v obci, jejich členská základna a výše příspěvků na rok 2012 . Tělovýchovné a sportovní PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ | NORMÁLNÍ ZOBRAZEN. Školení a kurzy zaměřené na zrakově postižené. Naše odborná školení a kurzy jsou určeny jednak běžným uživatelům náročných kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené, jednak dalším skupinám občanů a pracovníků, jež s touto cílovou skupinou přicházejí buď přímo, nebo nepřímo do styku. Jsou to např.:. BLINDHELP - Sdružení pro pomoc zrakově postiženým Sázavská 101, 251 66 Senohraby Bezdlužná Poskytujeme pomoc osobám se zrakovým postižením a jejich rodinám, nabídka péče o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory, hlídání dětí

Blind Friendly Web - přístupný web a mobilní aplikace nejen pro zrakově postižené. Aktuální informace o přístupnosti, rady, tipy a návody pro přístupnost Organizace podporující zrakově postižené získala pro své klienty nový mikrobus Úvodní stránka / O nás / Aktuality Nový mikrobus pro své klienty získala organizace Blind Sport Club Praha, díky spolupráci firmy Globus a Konta Bariéry Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvyšuje samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich plnou integraci a zvládnutí i složitých životních situací. Škola J. Ježka zahrnuje mateřskou, základní, praktickou, základní. Mateřská škola, pracoviště pro zrakově postižené a vady řeči zabezpečuje péči o děti s tímto zdravotním postižením od 3 let do 6 (popř. 7) let věku. Mateřská škola má denní provoz

Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 Sídlo organizace: Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice Identifikační číslo: 60077689. ID datové schránky: uqsj5bv . Vedení školy. Mgr. Jana Michalová. ředitelka školy. Telefonní číslo: 387 331 655 nebo 727 825 102. Email: spec.mscb@mybox.cz. Pacientské organizace jsou převážně spolky (neziskové organizace), které sdružují pacienty, jejich blízké a někdy i lékaře. Poskytují informace, pořádají setkání, rehabilitace, pobyty pro pacienty, organizují kampaně pro veřejnost, poskytují poradenství a hájí zájmy svých členů Nadace podporuje vzdělávání a péči o zrakově postižené děti i dospělé. V oblasti zdravotní péče podporujeme především osvětu, prevenci a záchranu zraku. Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 2. 12. 2020 Fundraiser v neziskové organizaci 2. 12. 2020 Administrativní podpora misí v regionu Asie 2. 12. 2020 Zdravotní sestra v domově pro seniory 40 000,-/ měs. Ostrov 2. 12. 2020 Pracovník/pracovnice v sociálních službác

Organizace nevidomýc

Projekt Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve Středočeském a Jihočeském regionu vypracovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR jako reakci na neutěšenou míru nezaměstnanosti této skupiny obyvatelstva. Projekt probíhá od 1.1. 2006 do 30.6. 2007 a je financován převážně ze. Škola Jaroslava Ježka - Mateřská, základní, zš praktická a praktická škola pro zrakově postižené. Speciálně pedagogické centrum - poradna při škole REHA zahrnuje pomůcky a přístroje všeho druhu - ortopedické a kompenzační, pro chůzi, pohyblivost a dopravu, pro sluchově, zrakově a mentálně postižené i pro postižené vnitřními poruchami. Spadají sem také zařízení pro přemisťování osob, nábytek a zařízení pro tělesně postižené, péče o nohu, rehabilitace a zdravý životní styl, ale také poradenské a. Dezinfekce pro zrakově postižené. PŘIJĎTE SI PRO KAPESNÍ DEZINFEKCI PROTI VIRŮM! Pro osoby se zrakovým postižením zajistila Nadace prof. Vejdovského celkem již 8 000 ks dezinfekce na ruce, kterou je možné okamžitě kdekoliv použít a během jedné minuty ochránit své zdraví proti všem druhům virů vč Pro neziskové organizace Kdo se může zapojit Za jakých podmínek můžete mít službu Dárcovská SMS Vstup pro neziskové organizace; Pomáháme budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze organizace, které díky nadační podpoře mohou realizovat své projekty zaměřené například na vzdělávání.

Organizace pro zdravotně postižené • Firmy

 1. Nezisková organizace pro pomoc zdravotně postiženým. 31 Rytmus : kontakt Společnost je svépomocným sdružením pro osoby postižené syndromy chromosomální instability a pro jejich rodiny. Informace o chorobách, o činnosti sdružení a členství. 42.
 2. Rodiny v rámci péče o rodinného příslušníka (dítě se ZP, seniora) nejčastěji využívají nějaký druh sociálních služeb, které jim péči v mnohých směrech usnadňují. Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006. SB., o sociálních službách. Co jsou sociální služby Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o.
 3. Název: Palata - Domov pro zrakově postižené IČO: 70872783 Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Na Hřebenkách 5, Smíchov, 150 00 Praha Datum vzniku: 1. leden 2001 Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanc

Video: Organizace pro zdravotně postižené Brno • Firmy

INFORMÁTOR Č. 3 / 2018 Oblastní odbočky SONS Kladno Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS Kladno a jejích příznivců. Je neprodejný. Kontakty: SONS Kladno Hřebečská 2678, 272 01 Kladno Pracovníci: Kuncová Hana Tel.: 312 684 134 Email: kladno-odbocka@sons.cz Macounová Ivana Tel.: 733 268 111. Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - chráněné bydlení Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné - následná péče Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - chráněné bydlení Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - sociální rehabilitace Mraveneček RADOST - sociálně terapeutická díln 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov -Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace. Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm. Vedle státních zařízení se rozvíjejí i nestátní neziskové organizace, vznikající þasto z podnětu lidí s postižením, případně rodiů postižených dětí. Péþe o lidi s postižením je postižené,střední odborná škola pro zrakově postižené, konzervatoř pro zrakově postižené)..

Filmy pro zrakově postižené. Reklamní banka. Novinky. Filmy pro sluchově postižené. Hejtmanství vydává unikátní knížky pro zrakově postižené 04. 12. 2017. Olomoucký kraj zaplatil výrobu dvou publikací, které zdarma dostanou nevidomí a slabozrací lidé. Knížky jim poradí, jak se zachovat při mimořádných událostech, jako je například požár domu nebo dopravní nehoda Příspěvková organizace hlavního města Prahy, zapsaná v roce 2006, nese název Palata - Domov pro zrakově postižené a má registrované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou domova 133 lůžek a 101,5 zaměstnanců podle přepočtu úvazků

Dotace na technologie pro zrakově postižené, vzdělávací akce a workshopy mohou získat nestátní a veřejnoprávní neziskové organizace, sociální podniky a firmy v rámci grantového programu Technologie se Světluškou Neziskové zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 6 do 26 let, vzdělávací, výchovná a léčebně rehabilitační péče, ambulantní rehabilitační péči pro děti a mládež, ozdravné pobyty, tréninkové programy pro osobní asistenty Aplikovanou část tvoří výzkum formou dotazníkového šetření, který odhalí názory a postoje samotných občanů zrakově postižených, ale také názory zaměstnavatelů na danou problematiku. Závěr této práce bude doplněn o návrhy pro zlepšení současné situace na trhu práce pro zrakově postižené osoby

Konkrétně šlo o asistenční službu doprovázející zrakově postižené dětí během cesty do školy a na zájmové kroužky. 2 /4. Magické žetony. Ty vhozené se mění na peníze pro neziskové organizace. Zdroj: Tesco. V roce 2017 Tesco podpořilo částkou 30 tisíc korun pražské sdružení Okamžik, které se zaměřuje na pomoc. Název: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 IČO: 49778200 Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Lazaretní 1290/25, Doubravka, 312 00 Plzeň Datum vzniku: 1. leden 1995 Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanc

 1. Informační portál pro zrakově postižené slaví první rok své existence 27. 09. 2012. Dnes je tomu přesně jeden rok, co TyfloCentrum Olomouc pro veřejnost spustilo informační portál a rozcestník www.tyflonet.cz.Portál shromažďuje informace pro zrakově postižené osoby z různých oblastí života
 2. Showdown je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé a zrakově postižené. Všichni hráči musí mít na očích neprůhledné brýle, aby byla dodržena objektivita soutěží. Tento sport se do České republiky dostal z Kanady v roce 1980, ale k největšímu rozšíření došlo až po roce 1995
 3. Úvod: O městě: Městské organizace: Zařízení sociálních služeb a dětské domovy Palata - Domov pro zrakově postižené 150 00 Praha 5, Na Hřebenkách
 4. Aplikační část je zaměřena na zjištění, jaké volnočasové aktivity pro dospělé osoby se zrakovým postižením nabízejí vybrané organizace ve městech Brno a Ostrava a na srovnání Ke komparaci byly v každém z měst vybrány dvě největší neziskové organizace, městské knihovny a dva sportovní kluby, dále středisko.
 5. Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2021 . 03.08.2020 / 15:00 | Aktualizováno: 04.08.2020 / 14:01 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2021
 6. > Úřady a organizace > Neziskové a příspěvkové organizace > Nadace. Hostivice - Nadace Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené, IČO 60163739 (Nadace) Hostivice, Čsl. armády 1705, PSČ 25301. Nadační fond POMOZTE DAREM, IČO 29058783 (Nadace

Tři organizace podporující zrakově postižené a duševně

 1. Neziskové organizace Prahy 5 poskytující služby zdravotně postiženým lidem se ode dneška budou na výstavě ve vestibulu radnice Prahy 5 snažit představit svou činnost. Akce Neziskovky na Pětce se koná v rámci kampaně 30 dní pro občanský sektor a potrvá až do konce měsíce. Na výstavě se představí například Federace rodičů a přátel sluchově postižených.
 2. Organizace pro zrakově postižené oslavila výročí s páskou na očích. 19. 9. 2011 . České Budějovice - Velké finanční problémy má organizace pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis. Na provoz jí letos chybí víc než 4 miliony korun. Je tedy otázkou, kolik z dvanácti poboček zůstane v provozu i příští rok
 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. p. s. - Jablonec nad Nisou Spolkový dům Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 46601 Tel.: 483 356 218, 731 653 05
 4. Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace. vedoucí ke zvýšení prestiže dobrovolných hasičů a k motivaci pro výkon této činnosti. Brno - Zábrdovice, Zubatého 685/1 Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou.
 5. Neziskové humanitární organizace, nadace a sdružení, zabývající se péčí a pomocí zdravotně postiženým : Název organizace: Adresa: IČO: Telefon / fax: E-mail: WWW: Typ postižení: Dodavatelé a výrobci pomůcek pro zdravotně postižené.
 6. Speciální systém výhradně určený pro zrakově postižené! Přihlášení uživatele. Jméno

Úvod - ŠAFRÁN dětem - nezisková organizace

 1. Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. Rámy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu
 2. Ke konci roku 2019 jsme věnovali částku 50 000 Kč mezi následující neziskové organizace: Projekt Šance Organizuje preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí
 3. (Představení neziskové organizace pro zrakově postižené TyfloCentrum Plzeň) Typ: Ausstellung der Fotografien, Dokumentenausstellung: Veranstaltungsort: M - Klub, Stadtbibliothek der Stadt Pilsen, Bezirksbibliothek Skvrňany (Plzeň) Veranstaltungsdatum und -uhrzeit
 4. Neziskové, humanitární organizace - v okrese Olomouc a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 10 firem, živnostníků a institucí
 5. Firma s názvem Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace, zapsal . Její identifikační číslo je 60337389. Subjekty Adresy. Výpis z obchodního rejstříku Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace
 6. Společenská odpovědnost společnosti Tecum s.r.o. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. Chceme být společensky odpovědní a protože nám nemohla uniknout známá mediální kauza Transparency international, rozhodli jsme se analyzovat trh s prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.Na základě našich zjištění jsme dospěli k závěru, že tyto pomůcku.
 7. Poskytování zdravotní techniky např. polohovací lehátka, chodítka, invalidní vozíky, didaktické předměty, asistenční psy, Handle terpie, EEG terapie, hypoterapie, imunologicko-biologickou léčbu, příspěvky na rehabilitační a ozdravné pobyty, speciální školky, soustředění pro zrakově postižené

Vybrané nadace a fondy v ČR - Služby zdravotně postiženým

Spolupráce firem a neziskových organizací (výsledkyKoruna na dně půllitru přinesla nadačnímu fondu třicet tisícTichá linka - Jablonec nad Nisou
 • Co se stane v budoucnosti.
 • Biggest ship in the world 2018.
 • Pololubová kytara.
 • Malé jezírko bez filtrace.
 • Fun some nights lyrics.
 • Petr havlíček recepty.
 • Malá zahrada návrh.
 • Andělský most.
 • Autobus 60 brno.
 • Mudr fiala poliklinika.
 • Hodinky prim bazar.
 • Oblečení pro ženy levně.
 • Tibetská houba tvaroh.
 • Depo medrol zkusenosti.
 • Výkup vozidel olomouc.
 • Dě tě ně bě pě vě mě pracovní list.
 • Jason momoa age.
 • Chrysler 300 combi.
 • Petra směnárna.
 • Spinocelulární karcinom léčba.
 • Výtěžnost vlašských ořechů.
 • A4w nuclear reactor.
 • Hlasité dýchání u psa.
 • Péče o řetěz na kole.
 • Práva a povinnosti otce dítěte.
 • C3po hlášky.
 • Svejk příbram.
 • Číslice šablony.
 • Gisela habsbursko lotrinská.
 • Párky pikok.
 • Kandidóza jícnu.
 • Uv index 9.
 • Liga německých dívek.
 • Vermont store.
 • 12 měsíčků csfd.
 • Postupimská dohoda text.
 • Polák holice.
 • Zizaly vajicka.
 • Diecéze brno.
 • Julia goldani telles.
 • Google desktop.