Home

Vývojová psychologie mladší školní věk

Mladší školní věk - období zpravidla označované v rozmezí od 6-7 let až do 11-12 let věku dítěte Někdy se hovoří pouze o školním věku bez rozlišení na mladší a starší školní věk. Povinná školní docházka trvá ještě v období pubescence, které pak nazýváme starším školním věkem Mladší školní věk. od vstupu do školy do 11. - 12. roku; úroveň školní zralosti: I/ Biologická. v 6. -7. roce se dítě učí číst, psát a počítat; II/ Psychosociální. rozumová vyspělost, motivační a sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení schopností, menší závislost na rodičíc Mladší školní věk 6/7 až 11/12 let věk 12 až 15 let se pak dá v pedagogické literatuře najít pod pojmem starší školní věk, zatímco v psychologické literatuře toto období najdeme jako pubescenc Otázka: Předškolní a mladí školní věk Předmět: Vývojová psychologie Mladší školní věk. období od nástupu do školy (6,7 let) do 11-12 let; dítě musí splňovat základní kritéria školní zralosti - věk, tělesná zralost, psychická zralost, rozumové schopnosti, úroveň pracovní motivace dítěte. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. růst hlavně do výšky; rozvoj pohybu, hodně ohebné (pružná, měkká páteř) rozvoj motoriky - učí se psát; nástup na ZŠ, nový denní režim; psychický vývoj - rozvoj vnímání, především času (hodiny, včera, dnes, zítra) soustředění se max 10/15 minu

Vývojová psychologie mladšího školního věku - Katechez

školní docházky). Norma zákonná se vždy posuzuje diskrétně (ano/ne). Zákon nelze dodržovat jen do určité míry. e) Vývojová Vývojová norma je v určitém smyslu pojmem zastřešujícím výše uvedené přístupy k hodnocení normality. Vývojová norma může být někdy překládána jako norma očekávaná. Vyjadřuje tedy. Mladší školní věk je období, kdy u dítěte dochází k velkému tělesnému i psychickému vývoji. Ne všechny vrozené dispozice a schopnosti jsou však rozvíjeny automaticky. Je zapotřebí aktivní přístup dítěte, rodiče, učitele ve škole apod., aby vývoj dítěte probíhal správně předškolní věk je obdobím hry: Mladší školní léta [upravit | editovat zdroj] Sigmund Freud označuje období mezi 7 a 11 lety jako období latence - děti nemají výrazné agresivní či sexuální sklony III. díl - Vývojová psychologie

PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ studijní opora k předmětu 2.4. Batolecí věk 2.5. Školní věk 2.6. Pubescence 2.7. Adolescence 2.8. Období mladé dospělosti 2.9. Období střední dospělosti 2.10. Období starší dospělosti Kognitivně - vývojová teorie Jeana Piaget MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Od vstupu do školy do začátku tělesního a psychického dospívání, tj. asi do 11-12 let. Zpravidla se kryje s prvními pěti lety školní docházky. Obecná charakteristika: Tělesně je dítě po tvarové přeměně, má dlouhé končetiny, není dokončena osifikace školní věk 6 (7)-15 let mladší školní věk 6-11 let; starší školní věk 11-15 let Kapitola Vývojová psychologie, s. 127-180. (čeština).

Vývojová psychologie - Základy společenských věd

Věk. Senzorimotorická inteligence. kordinace senzorických a motorických aktivit, dosažení vědomí zachování předmětu. Nar. - 1,5- 2. Symbolické a předpojmové myšlení. egocentrický pohled na svět. 1,5-2 - 4. Názorné myšlení . intuitivní, používání pojmů, usuzování vázáno na vnímané nebo představované. 4. Mladší školní věk Puberta Adolescence Dospělost Mladší, zralá Střední Stáří Poínající Stáří dlouhovkost ETAPA poetí do narození 1.msíc (6 týdnů) do 12. msíců 1 rok do 3 let 3 - 6 let 11-12 let 11-12/15 let do 20 - 22 let 20 až 60 let 25- 30 let; 31 - 44le Obecná a vývojová psychologie - 10. Předškolní a mladší školní věk která je pro n n jak problematická. Umožňuje mu, alespoň symbolicky, uspokojit různá přání, která v realit uspokojit nelze. Předškolní dít se musí neustále přizpůsobovat požadavkům okolního svta, který ještě příliš dobře nechápe 5 Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. (Pozn. V celém textu je používán výraz pracovník, nicméně rozumíme jím jak pracovníky, ta Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývojová psychologie - mladší školní věk Vývojová psychologie - mladší školní věk. Kategorie: Psychologie. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice

25B VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE − Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie − Zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od narození po smrt − Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje − Studium změn chování a prožívání v určitém. Mladší školní věk. Mladší školní věk (prepuberta) bývá považován za nejradostnější čas v životě. Jde o dobu, kdy si už každé zdravé dítě vědomě užívá vlastní existence, ale dosud (pokud mu je nevnutí dospělí - např. rodiče svým rozvodem) neřeší zásadní životní konflikty

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Je to období od šesti do deseti / jedenácti let věku dítěte. Začíná nástupem do základní školy předškolní věk (3 - 6 let) mladší školní věk (6 - 11 let) - 1. stupeň ZŠ; střední a starší školní věk. puberta (13 - 15 let) adolescence (do 20 - 22 let) dospělost. mladší dospělost (20 - 30 let) střední dospělost (30 - 45 let) pozdní dospělost (45 - 60 let) stáří (po 60. roce Transcript Mladší školní věk Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Mladší školní věk Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31

etapu - na mladší a střední školní věk. Jiní přidávají i starší školní věk. Obecně je vymezován poátek školního věku prvním rokem školní docházky a konec období směřuje před zaátek pubescence, tedy přibližně do věku deseti až jedenácti let. Matějek ( 2012, s. 45) le ní období na mladší, střední a. Mladší školní věk vývojová psychologie Vývojová psychologie - Wikipedi . Práce: Psychologie Plzeň Vyhledávejte mezi 131.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Plzni Práce: Psychologie - získat snadno a rychle Mám pocit, že nemáme žádného hospitalizovaného

Titulek: Vývojová psychologie. Datum vložení: 1.11.2013 Předškolní věk 3-6 let 4. Mladší školní věk 6-11 let 5. Pubescence 11-15 let 6. Adolescence 15-20 let 7. Mladá dospělost 20-30 let 8. Střední dospělost 30-60 let 9. Pozdní dospělost 60-X Vývoj posuzován po stránce o Biologické. mladší školní věk 6/7 - 11/12, 1. stupeň ZŠ, poslední etapa dětství starší školní věk 11/12 - 15/16,2. stupeň ZŠ, zahrnuje první etapu dospívání - pubertu (pubescence) 7. adolescence - 15/16 - 20/22 roků .:.. psychosociální dospíván Mladší školní věk 6-12 let . Období klidné, šťastné. Mezníkem nástup do školy - nároky na kázeň, adaptaci na kolektiv, odložení uspokojení potřeb, hodnocení. 1. a 2. třída - adaptace dítěte a rodiny na školu. 3. - 5. třída - konsolidované období, internalizace role žáka Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny a jak napovídá její název, studuje psychický vývoj člověka. Pro tento věk je typická velmi živá představivost, a to tak živá, že představy dítě občas přimíchá k realitě. nástup do školy a mladší školní věk

Mladší školní věk - Wikisofi

 1. 4A - Ontogenetická psychologie. -zabývá se vývojem člověka od prenatálního vývoje po smrt Freudova vývojová teorie (pregenitální vývoj) 1) orální fáze -1. rok života -sexualita pozic ženy a muže Mladší školní věk -6-11 let, rozvoj konkrétního učení, myšlení Pubescence = starší školní věk.
 2. Vývojová psychologie spadá do základních psychologických oborů. Nejčastěji se potkáváme právě s druhým okruhem problémů. Tedy s tím, kdy vývojová psychologie zkoumá duševní vývoj jednotlivce se zaměřením na věkové zvláštnosti. NÁSTUP DO ŠKOLY A MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Dítě se učí zvládat relativně.
 3. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Psychologie a sociologie > Vývojová psychologie
 4. Vývojová psychologie. 3.1. Vývojová psychologie - vymezení, předmět (pojem vývoj), cíle, metody, aplikační možnosti, příklady výzkumů Vstup dítěte do školy, mladší školní věk - školní zralost, problémy adaptace, vývoj základních schopností a dovedností.
 5. Vývojová psychologie usiluje o poznání souvislostí a pravidel vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a porozumění jejich mechanismům. Duševní vývoj lze charakterizovat jako proces vzniku a zákonitých změn psychických procesů a vlastností v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti

Vývojová diagnostika; Určování školní zralosti; Mladší školní věk; Kognitivní vývoj v mladším školním věku; Vývoj morálního usuzování; Socializace v mladším školním věku; Pubescence; Fyzická rovina v pubescenci; Sociální rovina v pubescenci; Psychická rovina v pubescenci; Zrání kognitivních struktur v. 8.6 Mladší školní věk Období - od 6 do 12 roků (do puberty) Míry a váhy - ca 20--40 kg, 120--150 cm Základní charakteristika - soutěživost, spolupráce Typická činnost - hlavní motiv - škola Vnímání a reagování - o sexualitu malý zájem, technické stavebnice a panenky \to věrné napodobení skutečnosti Pohyb - obratný. Mladší školní věk. Podrobnější informace naleznete v článku Mladší školní věk. Mladší školní věk trvá do 12 let. Na začátku mladšího školního věku je dítě v období první vytáhlosti a dále pokračuje období pomalého růstu a vývoje. Tělesné tvary se zaoblují a začínají se prořezávat trvalé zuby Vývojová psychologie. 27. 4. 2011 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE psychický vývoj = proces růstu a změn, na kterém se podílí fyziologické zrání i sociokulturní vlivy, -období latence (mladší školní věk

psychologie, se postupně zabývá obdobím dětství, dospělostí a stářím. Období dětství člení na prenatální období, novorozenecké období, kojenecký věk, batolecí věk, předškolní věk, nástup do školy, školní věk, období dospívání čili pubescence a adolescenci. Období dospělosti děl Mladší školní věk. referát na vypso, mladší školní věk. Vývojová psychologie [] ZČU v Plzni Word (32 kB) 6. 1. 2016. Školní věk. Školní věk- referát. Vývojová psychologie [] ZČU v Plzni Word (36.08 kB) 1. 12. 2015. Referát - Období mladé dospělosti Mladší školní věk - např. adaptační problémy v 1. třídě, zvýšená úzkostnost a psychická labilita, neprospěch u dětí na 1. stupni, LMD a specifické poruchy učení, nadaní žáci, integrovaní žáci, problémy rodin (dysfunkce) a patologie v rodině (např. sy CAN), problémy ve vrstevnické skupině a vrstevnických. psychologie.1 V naší práci budeme sledovat, z jakých předpokladů vycházejí různé psycholingvistické teorie a jak přistupují k ontogenezi dětské řeči. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce ve své první kapitole stručně vymezuje základní východiska psycholingvistiky 1.1.Mladší školní věk Mluvíme-li o mladším školním věku, máme na mysli věk od 6 do 11 let (v dnešní době odkladů spíše až do 12 let). Termín mladší školní věk je v literatuře používán nejastěji, můžeme se však setkat i s jinými termíny. Řían

Starší školní věk (puberta) Publikováno: 15. 10. 2014, aktualizováno: 10. 9. 2020. Když pochopíme pozadí pubertálního vývoje, usnadní nám to porozumět, co naše potomky dočasně pohání kupředu a co od nás vlastně potřebují Psychologie . Moje maturita . 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30. 31 32 33 34 35. 36 37 38 39 40. 41 42 43 44 45.

Odborný tým | Středisko výchovné péče Dvojka

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) označujeme jako mladší školní věk období od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy Vývojová psychologie - mladší a starší školní období Charakteristika: Šestá přednáška z předmětu Vývojová psychologie. Vhodné jako příprava k testu. Prezentace se zabývá mladším a starším školním věkem. Obsah Úryvek. Mladší školní věk Psychologon Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vytvořeno 10. 12. 2012 Napsal Psychologon 0. 0. 0. Mladší školní věk. Vývojová psychologie, 8 (2.7), 117-120. Abstract retrieved from:. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk nabízí inspiraci podloženou velkou zkušeností, navíc inspiraci, která je přenositelná do běžného školního prostředí, a která využívá každodenních situací. Článek představuje návrh projektu pro 1. ročník na téma ročních období Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) Publikováno 1.10.2015 Jáchym Šimek - zahrnuje základní psychologické disciplíny - vývoj člověk od narození (početí) po smrt Mladší školní věk (6/7 - 11/12 let

Předškolní a mladí školní věk - vývojová psychologie

vÝvojovÁ psychologie psychický vývoj = proces růstu a změn , na kterém se podílí fyziologické zrání i sociokulturní vlivy, zejména učení psychický vývoj znamená zvyšování autonomie (samostatnosti Vývojová psychologie 4.mladší školní věk -od 6 do 11-12 let,školní docházka-nutná školní zralost či způsobilost pro školní práci,vytváření vlastního hodnotového žebříčku,hra-většinou se stejným pohlavím,připravenost pro úspěšnou školní docházku-aspekty biologické i psychosociální:přiměřená. VÝVOJOVÁ PSU MOLOCH. PŘEDMĚT ZÁJMU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE . ZÁKLADNÍ METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE . Podélný (longitudinální) přístup . Příčný přístup . JEDNOTLIVÁ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ JEDINCE . Prenatální období . Novorozenecké období. Kojenecké období . Batolecí období . Předškolní období . Mladší školní věk Vývojová psychologie. Předmět vývojové psychologie. Vývojová psychologie zkoumá . souvislosti a pravidla vývojových proměn. v jednotlivých oblastech lidské psychiky a usiluje o porozumění jejich . Fáze latentní (mladší školní věk) , skrytá, slabá orientace k dosahování slasti, orientace na výkon.

6. Mladší školní věk. od vstupu do školy po jedenáctý až dvanáctý rok, kdy se objevují první známky pohlavního dospívání; postupuje rozvoj myšlení, veliká změna - dítě má určitou úroveň školní zralosti - biologická a psychosociáln Vývojová psychologie je obor psychologie, který provádí tento výzkum. Vraťte se k věcem sami! Předškolní věk (od 3 do 6 let). Mladší školní věk (od 6-7 do 10-11 let). Mělo by být zřejmé, že pro každé období ve vývojové psychologii se znaky vývoje značně liší. A samozřejmě bude záviset na mnoha faktorech Mladší školní období Mgr. Zdeňka Stašková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Psychologie, 2.ročník PS6 06 Mgr. Veronika Plecerová ZLY 2 5. 6. 2013 Popis způsobu použití materiálu ve výuce: VýukVýuková Výuková elektronická prezentace slouží jako názorná podpůrná pomůcka výkladu učitele Mladší školní věk (prepuberta) bývá považován za nejradostnější čas v životě. Jde o dobu, kdy si každé zdravé dítě už vědomě užívá vlastní existence, ale dosud neřeší zásadní životní konflikty (pokud mu je nevnutí dospělí, například rodiče svým rozvodem) Mladší školní věk. 7-11 let; první stupeň základní školy; hrací činnost ustupuje do pozadí, hlavní činností = učení; velký rozvoj řeči; rozšiřuje se slovní zásoba (na konci 5. třídy ovládá 50 tisíc slov) dítě je schopné složitějších větných konstrukcí; vyšší úroveň jazykové gramatik

Vývojová psychologie - Maturit

 1. Vývojová psychologie. Sleduje prenatální (před narozením) až po natální až po smrt. Období kojence 0 - 1 rok Batole 1 - 3 roky Předškolní 3 - 6 Školní (mladší, starší) mladší 6 - 11, starší 12 - 15 Puberta 12 - 15 Mladší školní věk - škola, seznamování s učením, rozvoj abstraktního myšlení.
 2. Nástup do školy a mladší školní věk: Pokud si chcete tento text uložit, Tato vývojová fáze začíná zahájením školní docházky a končí s nástupem pubescence (přibližně v 11 - 12 letech věku dítěte). Články z psychologie : Psychotesty - další informace
 3. Vývojová psychologie: Psychologie: Skripta/Učebnice (98 KB) 05.3.11: funkcí PRENATÁLNÍ OBDOBÍ NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ KOJENECKÉ OBDOBÍ BATOLECÍ OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK - PREPUBERTÁLNÍ PUBERTA , ADOLESCENCE Rozpory dospívajících ve společnosti DOSPĚLOST CHARAKTERISTIKA.
 4. Literatura: Langmeier, J.: Vývojová psychologie Děkuji za pozornost Mladší školní věk (6 - 11 let) Tělesný růst jisté zpomalování a rovnoměrnost 4,5 - 5,5 cm ročně, 2 - 3 kg ročně, mozek má hmotnost dospělého člověka kostra = měkká, vznikají deformace při zatížení (sedění) růst svalstva - potřeba pohybu.
 5. Vývojová psychologie Obecná psychologie - Vývojová psychologie - Sociální psychologie - Test inteligence - Poruchy osobnosti - Odkazy dalším generacím - Můj blog = studuje vývoj jedince, změny a vlastnosti, které při tom získáv

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro

4) mladší školní věk (6-12) - první známky pohlavního dospívání, rozvoj myšlení i sociálních vztahů - sebepojetí a sebehodnocení - snadné učení. 5) starší školní věk (12-20) puberta - 12-15 let, mnoho biologických, psychických i sociálních změn, velký vliv vrstevník Cesta životem, vývojová psychologie 2006, P. Říčan. Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědní.. 2.7 Mladší školní období 117 2.7.1 Vývoj základních schopností a dovedností 120 2.7.2 Kognitivní vývoj 124 Vývojová psychologie a vývojová psychopatologie 270 5.4 Vývojová psychologie a pediatrická psychologie 277 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 28 1 Vývojová psychologie - obecná charakteristika - mladší školní věk Nástup dítěte do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě získává novou roli, stává se školákem. Škola ovlivní další rozvoj dětské osobnosti, způsob prožití celého zbývajícího dětství, projeví se i v oblasti sebehodnocení konstrukční - jde o dílo, něco vytvořit, hra na práci. Hraní rolí - předškolní věk skupinová - 10 - 14 let, dodržování pravidel hry, založeno na spolupráci, budování pozic ženy a muže Mladší školní věk - 6 - 11 let - rozvoj konkrétního učení, myšlení Pubescence = starší školní věk

Mgr. Kateřina Pěkná - speciální pedagožka, vedoucí SVP. odborný profil: postgraduální vzdělání - psychoterapeutický výcvik SUR, metoda VTI. další zaměření vzdělávání - rodinná a systemická terapi 5. Humanistická psychologie a PA 6. Existenciální psychologie, logoterapie, gestaltismus, transpersonální psychologie 7. Vývojová psychologie-prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období 8. Vývojová psychologie-předškolní věk, mladší školní věk, puberta 9

Vývojová psychologie - pedagogika13.webnode.cz. RANÉ STÁŘÍ - prezentace.pptx (99954) Rané stáří - poznámky k prezentaci.docx (18429) MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK.ppt (366592) Mladší školní věk (Vendula Hanušová) Předškolní období.doc (40960) Předškolní věk.pptx (1075691 východiska (syndrom CAN, sexuální zneužívání, mladší školní věk, primární prevence, práce s příběhem) a další témata s konceptem spojená. Výzkumná sonda, která tvoří empirickou þást práce, se snaží ověřit úþinnost preventivní příruþky, kterou jsem pro tuto práci vytvořila 23. Vývojová psychologie - Období předškolní. Problematika školní zralosti. 24. Vývojová psychologie - Období mladšího školního věku. 25. Vývojová psychologie - Puberta, adolescence. Aspekty sekulární akcelerace. 26. Vývojová psychologie - Období dospělosti. 27. Vývojová psychologie - Období stáří Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. ISBN 978-80-7414-320-5 Název Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy Autoři PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Edice skripta Rok 201 školní (do 10 let), střední školní (do 14 let) a ; starší školní (do 16 - 18 let) věk, adolescen­ce (do 21 let), mladší dospělý věk (do 30 let), střední dospělý věk (do 46 let), starší dospělý věk (do 60 let) a ; stáří

Mladší školní věk (vývoj myšlení, vývoj sociálních vztahů, vývoj identity, specifika raného školního věku, charakteristika dle autorů) 20. Období dospívání (vymezení období a jeho varianty, tělesný vývoj a jeho vliv na psychiku, změny v prožívání, vývoj myšlení, vývoj identity, vývoj sociálních vztahů. VÝvojová psychologie Zákonitosti psychického vývoje Periodizace duševního vývoje Prenatální období Novorozenec Kojenec Batole Předškolní období VÝvojová psychologie - 2.část Zralost pro školu Mladší školní věk Sociální vývoj Starší školní věk Adolescenc Otázky Bc SZZ z vývojové psychologie 1) Předmět vývojové psychologie a její východiska Vymezit předmět vývojové psychologie. Rozlišit deskriptivní a explanativní vývojovou psychologii, popsat jejich východiska Vývojová psychologie jako věda. Rané dětství. Předškolní věk. Mladší a střední školní věk 8. Vývojová psychologie - kojenecký a batolecí věk 9. Vývojová psychologie - předškolní a mladší školní věk 10. Vývojová psychologie - období puberty a adolescence 11. Vývojová psychologie - období dospělosti 12. Vývojová psychologie - období stáří 13. Sociální psychologie - verbální komunikace 14

Kojenecké období Období batolete Předškolní věk Školní věk Dospívání Stáří Dospělost. Public mind map by Michaela Drotárová. Create your own collaborative mind maps for free at www.mindmeister.com. Vývojová psychologie by Michaela Drotárov. Osnova: definice osobnosti. vývoj - evoluce. změny během vývoje. vývojová období. charakte . Za batole se považuje dítě ve věku od 1 do 3 let, přičemž je toto období ještě rozděleno na mladší a starší batolecí věk. Mladší od 1 do 2 let a starší od 2 do 3 let Ontogenetická psychologie - ( vývojová ) periodizace psychologického vývoje . novorozenec - narození až 6 týdnů. kojenec - 6 týdnů - 1 rok. batole - 1 rok - 3 roky ( si uvědomuje své já ) předškolní období - 3 roky - 6 let, mladší, střední, starší. mladší školní věk - období pubescenc

Mladší školní věk » Vemeste

Vývojová psychologie zkoumá souvislosti a pravidla vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a usiluje o porozumění jejich mechanismům. 4. Fáze latentní (mladší školní věk) , skrytá, slabá orientace k dosahování slasti, orientace na výkon 5. Fáze genitální (puberta), heterosexuální zaměření. 8. věk [upravit | editovat zdroj] pozdní dospělost a stáří úkolem je dosáhnout osobní integrity, jakési životní moudrosti, ve které jedinci přijímají vlastní životní dráhu jako něco co muselo být tak, jak bylo; nedostatek integrace se projevuje strachem ze smrti a pocity zoufalství z toho, že zbývá již jen málo času.

Temperament, charakter - ppt stáhnout

Rozdělení dětského věku - WikiSkript

 1. PŘEDŠKOLNÍ VĚK (3. rok) - protahují se končetiny, rozšiřuje se hrudník, pánev a ramena, prohlubuje se trup - zaměření se na detaily, uvědomí si mužskou a ženskou roli zkoumáním částí těla, má svědomí. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (do 11 let) - poprvé jdu na návštěvu -> sociální vztahy, sebehodnocení a srovnání s.
 2. učebnice: Vývojová psychologie (Ontogenetická psychologie Historie Psychické potřeby dítěte Pojetí vývoje Periodizace vývoje Eriksonova koncepce psychosociálního vývoje J. Piaget dělí vývoj podle vývoje poznávacích funkcí PRENATÁLNÍ OBDOBÍ NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ KOJENECKÉ OBDOBÍ BATOLECÍ OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK.
 3. 1/ Mladší školní věk 6. až 12. rok života → do nastupující puberty a) raný školní věk 6 / 7 let (nástup do školy) do 8 / 9 let ↔ změna sociálního postavení a vývojové změny b) střední školní věk od 8 / 9 let do 11 / 12 let ↔ přechod na II. stupeň ZŠ, pozvolné dospíván
 4. Psychologie osobnosti. Vývojová psychologie 4.mladší školní věk -od 6 do 11-12 let,školní docházka-nutná školní zralost či způsobilost pro školní práci,vytváření vlastního hodnotového žebříčku,hra-většinou se stejným pohlavím,připravenost pro úspěšnou školní docházku-aspekty biologické i.
 5. Péče o duševní zdraví: http://docplayer.cz/1359633-Pece-o-dusevni-zdravi.htm l. na tomto odkaze se také nachází celý obsah týkající se Péče o duševní.
 6. 2.6.1 Rozvoj předpokladů pro úspěšný školní začátek 107 2.6.2 Vývojový stav dítěte v době jeho vstupu do školy 111 2.6.3 Školní nároky 115 2.7 Mladší školní období 117 2.7.1 Vývoj základních schopností a dovedností 120 2.7.2 Kognitivní vývoj 124 2.7.3 Emoční vývoj a socializace 130 2.8 Období dospívání 14
 7. a mladší školní věk . PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz jedna velká změna, jinak klid (bouře na obzoru) Tato vývojová fáze začíná zahájením školní docházky a končí s nástupem pubescence (přibližně v www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z kni

Vývojová psychologie. 13. 3. 2008. Vývojová (ontogenická) psychologie. zkoumá, jak se jedinec vyvíjí a mění v průběhu svého života(zda je jeho vývoj členěn do etap, či probíhá plynuje) Mladší školní věk. pomalejší růst. snadné vyčerpání, rychlá regenerace. Ontogenetická psychologie zabývá se vývojem psychiky jedince od početí do stáří. Vývojová stádia: a) prenatální období - početí - porod (40 týdnů) e) předškolní období - 3. - 6. rok f) školní věk: I.) mladší školní věk -( 6 - 11 let) II.) střední školní věk - pubescence ( 11 - 15 let.

Ontogeneze člověka - Wikipedi

Vývojová psychologie. PDF. Stáhnout kompletní materiál zdarma (252,56 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF - mladší školní věk - problematika školní zralosti - střední a starší školní věk - psychika v období dospívání Vývojová psychologie, 2.část. Učební praxe. 4. ročník. Speciální a sociální pedagogika. Učební praxe. 4. ročník. Psychologie v pedagogické činnosti Transcript Psychický vývoj 13. Psychický vývoj, jeho zákonitosti, periodizace - 1. cast Vývojová psychologie vývoj vývoj druhu vývoj jedince - ontogeneze Vývojová psychologie: studium změn psychických procesů v průběhu života od početí do smrti evoluce - stabilita - involuce Klíčové teoretické otázky Nature vs. Nurture— dědičnost versus prostředí Kontinuita. 3. Nahlédnutí do pedagogické psychologie 3.1 Učení a vybrané pedagogické pojmy 3.1.1 Druhy učení 3.1.2 Zákony učení 3.2 Emoce žáka v podmínkách pedagogického procesu 3.2.1 Emoce a mladší školní věk 3.2.2 Emoce a starší školní věk 3.2.3 Faktory ovlivňující citovou a emoční rozdílnost mezi jedinc Snad vás nebude rušit ten beďar přímo uprostřed čela, ale co už :D Jestli se video líbilo, tak dejde LIKE A ODBĚR je samozřejmost

Vývojová psychologie Studium psychologie

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE: - patří do ZÁKLADNÍ - TEORETICKÉ - PSYCHOLOGIE - je to věda o vývině psychické regulace prožívání a chování od početí až do smrti. - Umožňuje znát a zvládat krizové situace, poznávat jiné lidi, poznávat chování různých lidí, upravit prostředí, kde lidé žijí , lepší poznání sebe. Školní věk je období povinné školní docházky a lze ho rozdělit na tři fáze a to mladší (nebo raný), střední a starší školní věk. Mladší školní věk začíná nástupem na základní školu v 6-7 letech a trvá přibližně do 9-10 let. V tomto období je nejdůležitější sociáln Pojem psychosociální moratorium (J. Marcia) se v kontextu vývojové psychologie vztahuje k období: Stáří Školního dětství Adolescence Raného dětství. Které období ve vývoji je charakteristické střízlivým realismem ve vztahu ke světu? Předškolní věk Adolescence Mladší školní věk Dospělost Vývojová psychologie 1. Vývojová psychologie - cíle, aplikační možnosti, metody výzkumu, významní představitelé 2. Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií a periodizací vývoje 3. Prenatální období, novorozenec, kojenec 4. Období batolete, předškolní věk 5. Vstup dítěte do školy, mladší školní.

Mahlerová Freud Erikson Piaget klasické Komenský Normální artismus Anální Základní důvěra proti základní nedůvěře Senzo-motorické myšlení Kojenec dítě Normální symbióza Orální Iniciativa proti vině Formálně logické myšlení Adolescence mládenec (děvče) Diferenciace Genitální Identita proti konfúzi rolí Symbolické myšlení Předškolní muž (žena. Jednotlivá vývojová stádia:1. Stádium prenatální - od početí do narození - aktivita plodu2. Stádium novorozenecké - od porodu do 6 týdnů - hmotnost

Video: Vývojová psychologie předškolního věku - Katechez

Mladší školní věk - k jakým změnám ve vývoji dochází

 1. Charakteristika vývojových období a vývoj psychických funkcí v těchto obdobích - prenatální období a porod, novorozenecké, kojenecké, období batolete, předškolní věk, raný a střední školní věk, starší školní věk, dospívání, stáří, umírání a smrt. Doporučná literatura
 2. Vývojová psychologie u dětí mladistvých vyrůstajících v NRP: - novorozenec a batole - předškolní věk - mladší školní věk - starší školní věk - puberta a adolescence Poruchy chování u dětí Táta a syn - jak si navzájem lépe porozumět Separace u dětí Virtuální svět a děti v něm Drogy a jak jim předcháze
 3. Rozvoj motoriky - mladší školní věk. Nácvik pohybových dovedností, rozvoj pohybových schopností. 100. Charakterizuj mladší dospělost + věk. 20-30 let, fyzické schopnosti na vrcholu, emočně stabilní, manželství, osamostatnění, konec studia, práce. 100. Co zkoumá vývojová psychologie
 4. UPPVIK008 Vývojová psychologie Fakulta veřejných politik v Opavě Mladší a střední školní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, emoční vývoj a socializace. 9. Období dospívání - tělesná proměna, hlavní psychologické charakteristiky období dospívání, vývoj základních.
 5. o základní psychologické vědy - obecná, sociální psychologie, vývojová (ontogenetická), psychologie osobnosti, psychologická metodologie, psychopatologie, dějiny psychologie Mladší školní věk (do 11. roku) Období dospívání o Pubescence (11-15 let) o Adolescence (15-20 let
 6. Psychologie novorozence- Pouthas, Jouen ,2000 adolescence- Macek , 2003 dospělost -fáze generativity- rodičovská péče stáří- Gerontopsychiatrie- J.Baštecký 1994, Geriatrie a gerontologie- Z.Kalvach, Psychologie stárnutí- Start-Hamilton, 1994 nový pohled na stáří vývojová neuropsychologie, neurofyziologi

Vývojová psychologie Předmět vývojové psychologie, obecné zákonitosti psychického vývoje, vztah zrání a učení, mechanismy a faktory ovlivňující vývoj jedince. Vágnerová, M. (2000) Poznat vývoj osobnosti a vývojová specifika konkrétních cílových skupin DV (mladší školní věk, důchodci, atp.). (vývojová psychologie, sociální psychologie atd.), tak část sebezkušenostní, psychologické testy a dotazníky, metody dramaterapie a na tělo zaměřené psychoterapie.. Přehled vývojové psychologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000 Vývojová změna obecně je chápána jako přechod od méně dokonalého projevu k dokonalejšímu. • fenoménu školní zralosti se věnoval již Komenský, který jako nejvhodnější věk stanovil 6. rok, ale upozornil na to, že ne všechny.

 • Emma mackey.
 • Porucha štítné žlázy tloustnutí.
 • Beth hart concerts.
 • Tenis slatina.
 • Kartáč na demižony.
 • Xero shoes sandály.
 • Cafe racer boty.
 • Křehké palačinky.
 • Miluji ho diskuze.
 • Strop ze sádrokartonu v koupelně.
 • Trading expo.
 • Moderni obklady do kuchyně.
 • Imperial assault heureka.
 • Podnikání právnických osob.
 • Dívčí válka hradec králové.
 • Zlomený nehet do masa.
 • Simon cowell english.
 • Gran canaria hory.
 • Pákistán trest smrti.
 • 1 bar = atm.
 • Bombuj eu vlk z wall street.
 • Jídelní lístek s alergeny.
 • Rozkládací pohovka šířka 170 cm.
 • Sedací souprava 250x250.
 • Co vyrobit z papíru.
 • Kyklop lokomotiva.
 • Hélmer herrera.
 • Fotografka znojmo.
 • Sith kodex.
 • Varhany prodej.
 • Hodnosti policie čr 2018.
 • Četník ze saint tropez csfd.
 • Ošklivka katka youtube.
 • Ledová káva.
 • Syfilis vyskyt.
 • Antiemetická terapie.
 • Kruhy v trávníku.
 • Philip morris iqos buy.
 • Campaigner personality.
 • Bohoslužby praha 8.
 • Parrot bebop 2 cena.